031-55576799
کاشان، خیابان شهید بهشتی مجتمع پزشکان نیکان
پیشگیری از زایمان زودرس
علت زایمان زودرس و روش های پیشگیری از آن

علت زایمان زودرس و روش های پیشگیری از آن

علت زایمان زودرس و روش های پیشگیری از آن طبق آمارهای گزارش شده از میان هر 10 نوزاد یکی از آنها زودتر از زمان نرمال به دنیا می آید. این آمار باعث نگرانی تمام مادران باردار شده است. به همین دلیل ما...

read more