درمان خشکی واژن

درمان خشکی واژن

درمان خشکی واژن در زمان مقاربت درد زیادی را تحمل می کنید ؟ آیا احساس سوزش و درد مداوم در ناحیه واژن دارید؟ آیا به تازگی خلق و خوی شما تغییر کرده و عصبی و ناراحت هستید؟ شاید مبتلا به  خشکی واژن...

read more