031-55576799
کاشان، خیابان شهید بهشتی مجتمع پزشکان نیکان
در هنگام نزدیکی
دیسپارونی چیست؟ در رابطه با علل مقاربت دردناک چه می دانید؟

دیسپارونی چیست؟ در رابطه با علل مقاربت دردناک چه می دانید؟

دیسپارونی یا درد هنگام نزدیکی آیا بعد از رابطه جنسی دچار درد زیاد می شود؟ آیا ایجاد رابطه جنسی برای شما به رنج همراه است و از آن زده شده اید؟ آیا به خاطر درد نزدیکی برای برقراری رابطه رغبتی نداری؟...

read more